• Dôležitý oznam!

      Harmonogram odovzdania kľúčov od šatňových skriniek

      Vážení rodičia!

      Podľa vyjadrenia vlády a ministra školstva sa žiaci do školských lavíc v tomto školskom roku nevrátia.

      Z tohto dôvodu je potrebné podľa priloženého harmonogramu a za dodržania prísnych hygienických opatrení(rúško, rukavice, odstup 2 m ) prísť do školy prevziať si všetky osobné veci žiakov a odovzdať kľúče od šatňovej skrinky. Žiaci 9. ročníka aj čip od školy. Použite, prosím, žiacky vchod od školského ihriska. Otvorená bude veľká brána.

     • Zmeny v hodnotení žiakov

      Príhovor riaditeľa školy

      Vážení pedagogický kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!

      Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho vyučovania. Všetci sme sa museli veľmi rýchlo preorientovať na nový spôsob vzdelávania a stále hľadáme rôzne metódy, spôsoby a cesty ako čo najlepšie zvládnuť túto pre nás všetkých veľmi náročnú situáciu.

     • Školský psychológ odporúča

      Pomoc pre rodičov budúcich prváčikov

      Milí rodičia budúcich prváčikov, odporúčame vám portál vudpap.sk, kde nájdete návod, ako rozvíjať jednotlivé oblasti budúcich prvákov a aj si ich sami otestovať. Výsledky je následne možné skonzultovať so psychologičkou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

     • Nový portál online podpory

      Podpora pre rodičov žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

      Milí rodičia, pokiaľ máte dieťa so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na nový portál, ktorý slúži ako online podpora. Vznikol v súvislosti so zvládaním situácie počas pandémie koronavírusu a nájdete tam návody a rady od odborníkov.

     • Aprílová súťaž

      Zapojte sa!

      Milí žiaci, milí rodičia,

      Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme byť spolu, ale myslíme na vás všetkých.... Pripravili sme pre vás na mesiac apríl dve zaujímavé súťaže.

      Prvá súťaž pod názvom „Naša školská bankovka“ vám umožňuje vytvoriť motív na bankovku ZŠ Sokolíkova, ktorú chceme ďalej využívať v rámci finančnej gramotnosti, pri platení v našej školskej pobočke banky, (ktorú sa nám podarilo tento rok zrealizovať) a pri ďalších spoločných aktivitách. Svoj grafický návrh (nakreslený alebo vytvorený v počítačovom programe) zasielajte svojim TU prostredníctvom Edupage (prípadne po dohovore inou elektronickou cestou).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 8. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik Krahule 2019
   • Fotoalbum školy