Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, ďakujeme za Váš záujem zapísať Vaše dieťa do prvého ročníka našej školy. 

Žiadame Vás o vyplnenie tejto  elektronickej prihlášky od 19. apríla 2021 do 27. apríla 2021.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie pri dodržaní hygienicko- epidemiologických opatrení.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: