Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, ďakujeme za Váš záujem zapísať Vaše dieťa do prvého ročníka našej školy. 

Žiadame Vás o vyplnenie tejto  elektronickej prihlášky do 30. apríla 2020.

Pravdivosť uvedených údajov škola overí do 10 dní od obnovenia riadneho vyučovania.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: