Prihláška na štúdium na našej škole

V prípade záujmu o štúdium na našej škole môžete využiť nasledovnú elektronickú prihlášku:

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: